Pomen, ki ga pripišemo dogodku, vpliva na naše čustvene odzive, ki so vezani na ta dogodek. Če pomislimo na nekaj prijetnega (npr. crkljanje s hčerko), nas ta dogodek vodi k pozitivnemu čustvenemu odzivu. Če pomislimo na nekaj neprijetnega (npr. prepir ali konflikti v službi), potem se v nas sprožijo negativni čustveni odzivi. Naši občutki sledijo našim mislim. Ta zadnji stavek je zelo dobra novica! To namreč pomeni, da imamo sami velik vpliv na to, kako se bomo počutili.

Seveda pa – kot vedno – obstaja zanka. Tisto, kar pripišemo določenim dogodkom, ni nujno povsem točno, realistično ali koristno. Včasih nas lahko misli tako zapeljejo, da določenim dogodkom pripišemo izjemen pomen (tako da nas kar nekako zaznamujejo), kar nas posledično vznemiri ali zmoti, lahko tudi plaši (zato se pa potem tudi izogibamo).

Če vzamemo preprost primer: Alenka se je odločila, da se prijavi na razpis. Prišla je v prvi krog in zato upa, da bo v drugem krogu izbrana. To se ne zgodi in po dveh tednih čakanja, je njenega upanja konec. Postopoma postane zelo razočarana in žalostna (pogovorno bi rekli, da skoraj malo depresivna). Dejstvo, da v drugem krogu ni bila izbrana, prispeva k njenemu slabemu počutju. To, kar jo pripelje v razočaranost in žalost, pa je njen zaključek: iz zavrnitve je izpeljala (in celotni izkušnji pripisala sledeč pomen), da ni dobra in da je nezaželjena; do konca življenja ji ne bo nič uspelo!

Kot kaže Alenkin primer, lahko delanje skrajnih zaključkov o sebi na osnovi ene izkušnje, neugodno situacijo obrne v motečo. Temu psihologi pravimo izkrivljen ali moten opis neke izkušnje oziroma dogodka. Čustveni odzivi, ki so negativni, nam niso v pomoč pri sprejemanju in spoprijemanju z negativnim dogodkom.

Bodite boljši (in natančnejši) v prepoznavanju misli, prepričanj in pomenov, ki se sprožijo, kadar nekaj zmoti naše čustvovanje. Ko negativnim dogodkom pripišemo manj skrajne in zato bolj nevtralne pomene, jih bomo doživljali kot manj skrajne in zato bolj nevtralne. Temu pa sledijo tudi naši vedenjski in čustveni odzivi. No, to namreč čisto zares pomeni, da lahko sami (v veliki meri) vplivamo na to, kako se bomo počutili.

Kdaj začnemo?

Zdaj!

Frankie & Poppy OÜ, Sepapaja 6, 15551 Tallinn, Estonia